Alliance:
From:
Sent:
2018-02-11 08:16:00
 
Sorry za translit. V nawy korpy posty4als9 Hugh Jackman personaj bez slova, bez 4atov i pro4ego. Ne perviy raz taka9 sityaci9, sliwal 4to avokserbl 4asto sty4ats9 v korpbl 4tobi potom slivatb infy po krabam. Syd9 po borde pilot astero i tolko ee) nawel sebe pristaniwe v korpe Scrammed and Stabbed Ratters, vdryg bydet wpionitb za nami, Prosto infa dl9 oznakomleni9, nikakix obvineniy ne imeyu)
 
© 2018 by  eveSkunk  |  All eve Online related materials are property of CCP hf